top of page

Política de Privacitat

Introducció

 

Mitjançant la present Política de Privacitat, l'informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals mitjançant la utilització de la pàgina web www.seatformacion.com (en endavant, la "Pàgina Web").

 

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

 

Identitat de l'responsable: SEAT, SA, amb CIF A-28049161

Direcció: Autovia A-2, km. 585, Martorell (Barcelona)

Correu: GDPR_SF_Formacion@seat.es

Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO): dataprotection@seat.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 

En SEAT, SA (en endavant, "SEAT") tractarem les dades personals que ens faciliti, així com tots aquells que es recaptin mitjançant l'ús de la pàgina web, amb les següents finalitats:

 

1. Registre en masterclasses & conferències: gestionar la seva participació en les activitats formatives que es duguin a terme.

 

2. Escola d'Aprenents: gestionar les seves sol·licituds quan es posa en contacte a través del formulari "Contacte - Escola d'Aprenents SEAT"

 

Quines dades tractem?

 

En el marc de la prestació dels serveis que ofereix la pàgina web a SEAT tractarem les següents categories de dades:

 

Dades identificatives:

 

- Nom i cognoms

 

- DNI

 

- Número de telèfon

 

- Correu electrònic

 

- NIS

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de la persona interessada.

 

A què destinataris es comunicaran les dades?

 

Als efectes oportuns, l'informem que les dades no seran transferides internacionalment, ni cedides a cap tercer, excepte per obligació legal.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

SEAT tractarà les Dades Personals mentre no revoqui el seu consentiment per seguir fent ús dels mateixos, una vegada retirat el consentiment, les dades personals en possessió de SEAT es conservaran degudament bloquejades durant un termini no superior a tres anys

 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

 

Com a titular de les dades personals, vostè pot exercir davant SEAT els següents drets:

- Accés: podrà obtenir confirmació si SEAT tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els fitxers de SEAT.

- Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquells que siguin incomplets.

- Supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

- Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- Limitació de l'tractament: podrà sol·licitar la limitació a el tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;

  • Quan el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;

  • Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;

  • Quan s'hagi oposat a el tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

- Portabilitat: podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

- Retirada de consentiment: podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Vostè podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a SEAT, SA, Departament de Formació, Autovia A-2, km. 585, Martorell (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a GDPR_SF_Formacion@seat.es , adjuntant una còpia del seu DNI ou un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir. L'exercici d'aquests drets és gratuït.

 

Si considera que SEAT no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.agpd.es .

bottom of page