top of page

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial

Carrusel1.jpg
Ancla 1

Descripció

Programa de formació professional en alternança basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 hores.

 

Sortides professionals:

 

 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

 • Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

 • Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Contingut

Contingut curricular de formació reglada, 1.617 hores distribuïdes al llarg de 3 anys:

Sistemes Mecànics

Sistemes hidràulics i pneumàtics

Sistemes elèctrics i electrònics

Elements de màquines

Processos de fabricació

Representació gràfica de sistemes mecatrònics

Configuració de sistemes mecatrònics

Processos i gestió de sistemes de manteniment i qualitat

Integració de sistemes

Simulació de sistemes mecatrònic

Formació i orientació laboral [FOL]

Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

Projecte de mecatrònica industrial

Format

Formació contínua:

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.062 hores de formació contínua amb la finalitat d'aconseguir una especialització causa de l'alta demanda de coneixements de l'empresa.

Pràctiques laborals:

2.263 hores de pràctiques laborals en les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat de Llobregat.

Observacions:

 

 • Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge i remuneració econòmica establerta d'acord amb el conveni laboral de SEAT.

 • Horari de 7:00 a 15: 00h

Fabricación Mecánica

Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

PPFM.jpg

Descripció

Programa de formació professional en alternança basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 hores.

 

Sortides professionals:
 

 • Tècnics en mecànica.

 • Encarregat d'instal·lacions de processament de metalls.

 • Encarregat d'operadors de màquines per a treballar metalls.

 • Encarregat de muntadors.

 • Programador/a de CNC.

 • Programador/a de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.

 • Programador/a de la producció.

Contingut

Contingut curricular de formació reglada, 1.617 hores distribuïdes al llarg de 3 anys:

Interpretació i representació gràfica

Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge

Mecanització per control numèric

Fabricació assistida per ordinador

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

Programació de la producció

Execució de processos de fabricació

Materials

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Verificació de productes

Formació i orientació laboral [FOL]

Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

Projecte de fabricació de productes mecànics

Format

Formació contínua:

 

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.212 hores de formació contínua amb la finalitat d'aconseguir una especialització causa de l'alta demanda de coneixements de l'empresa.

Pràctiques laborals:

2.123 hores de pràctiques laborals en les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat de Llobregat.

Observacions:

 

 • Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge i remuneració econòmica establerta d'acord amb el conveni laboral de SEAT.

 • Horari de 7:00 a 15: 00h

Robótica Industrial

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial

ARI.jpg

Descripció

Programa de formació professional en alternança basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 hores.

 

Sortides professionals:

 

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial.

 • Verificador/a d'aparells, quadres i equips elèctrics.

 • Cap d'equip en taller electromecànic.

 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.

 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.

 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial.

 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.

 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial.

 • Programador/a-controlador/a de robots industrials.

 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.

 • Dissenyador / a de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Contingut

Contingut curricular de formació reglada, 1.617 hores distribuïdes al llarg de 3 anys:

Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

Sistemes seqüencials programables

Sistemes de mesura i regulació

Sistemes de potència

Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial

Sistemes programables avançats

Robòtica industrial

Comunicacions industrials

Integració de sistemes d'automatització

Informàtica industrial

Formació i orientació laboral [FOL]

Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

Projecte d'automatització i robòtica industrial

Format

Formació contínua:

 

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.138 hores de formació contínua amb la finalitat d'aconseguir una especialització causa de l'alta demanda de coneixements de l'empresa.

Pràctiques laborals:

2.197 hores de pràctiques laborals en les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat de Llobregat.

Observacions:

 

 • Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge i remuneració econòmica establerta d'acord amb el conveni laboral de SEAT.

 • Horari de 7:00 a 15: 00h

Ancla 2
Ancla 3

Tècnic Superior en Automoció

Automocion.jpg

Descripció

Programa de formació professional en alternança basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 hores.

Sortides professionals:

 • Cap / a de l'àrea d'electromecànica.

 • Recepcionista de vehicles.

 • Cap / a de taller de vehicles de motor.

 • Personal encarregat d'ITV.

 • Personal perit taxador de vehicles.

 • Cap / a de servei.

 • Personal encarregat de l'àrea de recanvis.

 • Personal encarregat de l'àrea comercial d'equips relacionats amb el vehicle

 • Cap / a de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.

Contingut

Contingut curricular de formació reglada, 1.551 hores distribuïdes al llarg de 3 anys:

Sistemes elèctrics, de seguretat i confort

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

Elements amovibles i fixos no estructurals

Tractament i recobriment de superfícies

Estructures de el vehicle

Gestió i logística del manteniment de vehicles

Tècniques de comunicació i de relacions  

Formació i orientació laboral (FOL)

Empresa i iniciativa emprenedora [EIE]

Projecte en automoció

Format

Formació contínua:

 

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.138 hores de formació contínua amb la finalitat d'aconseguir una especialització causa de l'alta demanda de coneixements de l'empresa.

Pràctiques laborals:

2.263 hores de pràctiques laborals en les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat de Llobregat.

Observacions:

 

 • Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge i remuneració econòmica establerta d'acord amb el conveni laboral de SEAT.

 • Horari de 7:00 a 15: 00h

bottom of page